НОВИ ОБЕКТИ

Проект: Метални складове в УПИ I - за тържище и производство на замразени храни в ПИ -1993, кв.4, м.
Тип обект: интериор

Още снимки

Описание: ОБЕКТ: Метални складове в УПИ I - за тържище и производство на замразени храни в ПИ -1993, кв.4, м.”СПЗ – Слатина юг”, р-н Слатина, гр.София

ФАЗА: Технически проект

ПРОЕКТАНТ: арх. Мила Алексиева

ИНВЕСТИТОР: „Римекс Инженеринг груп” ЕООД

І. ОСНОВНИ ДАННИ

Метапните складове се проектират въз основа на мотивирано предложение за поставяеми обекти,които ще се използват за нуждите на собствениците, за поземлен имот 1993, кв.4, местност „СПЗ –Слатина юг”,

1. Обемно-пространствено решение.
Складовете са проектирани като допълващо застрояване разположени на странична регулационна линия и долепени до основното застрояване. Те имат првоъгълна конфигурация. Входът на склад 2 е доближен до складово хале на ,което се прави преустройство.Помежду си двата склада са свързани чрез двукрила врата. .
Надлъжната ос е ориентирана по направлението североизток – югозапад. Терена има малък наклон, който пада от северозапад на югоизток. Складовете са едноетажни.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СГРАДАТА

1. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СКЛАД 1 - 166,80 м2
2. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СКЛАД 2 - 232,40 м2

ІІІ. ДРУГИ ДАННИ

1. Отопление.
В складовете не е предвидено да има отоплителен уред.

2. Осветление. При изграждането на електрическата инсталация на металните складове са спазени нормите за естествено осветление.

3. Вентилация.
Вентилацията е предвидена да се изгради чрез осов смукателен вентилатор с пожароустойчивост до 300 ° C за 120 минути и се изхвърля на фасадата. По противопожарни норми се осигурява трикратен въздухообмен. Въздухът се компнсира през входната врата. Дебитът на инсталацита е 1400 м3/ч и 2000 м3/ч..

4. Покрив.
Покривът на металните складове е с наклон от 5,47°.Предвиден е да бъде от LT Ламарина.Водоотвеждането е външно, реализирано посредством улуци и водосточни тръби, изработени от поцинкована ламарина.

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ

Фасадните стени на складовете са облечени от стироформ..

V. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Електроинсталациите са положени скрито в дебелината на стените.

VІ. ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Външните стени на складовете са изградени с алуминиеви сандвич панели с дебелина 10 см. Предвидена е специална топлоизолация от стироформ по фасадите.
Още снимкиWeb support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk