Продажби на имоти

Текст:

Ние от „ИВИС – Проектиране и Дизайн” ООД предлагаме пълен набор от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване и  продажба  на недвижими имоти:

 • Посредничество при покупка на недвижим имот; 
 • Посредничество при продажба на недвижим имот; 
 • Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти; 
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти; 
 • Предпроектно и проектно консултиране на строително - инвестиционни проекти за жилищни и бизнес площи; 
 • Инвестиционно консултиране; 
 • Правни консултации във връзка с водените сделки; 
 • Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за  удостоверяването на  сделки с недвижими имоти; 
 • Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България; 
 • Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти; 
 • Консултации и изпълнение на вътрешно преустройство, дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти; 
 • Изготвяне на пазарни оценки на жилища и търговски обекти; 
 • Изготвяне на пълномощни; 
 • Професионални консултации от всякакво естество;

Нашата основна задача е да отговорим на Вашите желания, очаквания и изисквания.

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk