ПРЕПОРЪКИ

Име на клиента: "Парти груп 2" ООД
"Парти груп 2" ООД
Име на клиента: Адвокатска кантора "Петров и Николов"
виж препоръката
Име на клиента: Юнайт Консултинг
Предварителни проучвания за развитието на спортно-рекреационен туристически център Калин Камен
виж препоръката
Име на клиента: Референция от община Чупрене
във връзка с Предпроектни проучвания за турисическа и ски зона Миджур
виж препоръката
Име на клиента: Референция от "ФИЛБИС" ООД,
във връзка с проект "Ски център Калин Камен” – община Крива Паланка, Македония
виж препоръката
Име на клиента: Референция от "ФИЛБИС" ООД,
във връзка с проект "Ски център Калин Камен” – община Крива Паланка, Македония
виж препоръката
Име на клиента: Референция от "ЮЛЕН" АД,
във връзка с проект "Ски зона с център гр. Банско”
виж препоръката
Име на клиента: "Парти груп 2" ООД
"Парти груп 2" ООД
виж препоръката
Име на клиента: Референция
от Фирма „Виртуално” ЕООД
виж препоръката
Име на клиента: Референция от Авангард Студио
Референция от Авангард Студио
виж препоръката
Име на клиента: ИВИС – Проектиране и Дизайн "ООД получи нова референция от фирма „TechnoAlpin”
във връзка с проект "Ски зона с център гр. Банско”
виж препоръката
Име на клиента: ИВИС – Проектиране и Дизайн "ООД получи нова референция от фирма „Doppelmayr”
във връзка с проект "Ски зона с център гр. Банско"
виж препоръката
Име на клиента: Референция от Авангард Студио
Ивис - Проектиране и Дизайн получи референция от Авангард Студио
виж препоръката
Име на клиента: "Проарх" АД
Част "Зелени системи и отдих" към Общ устройствен план на гр. Ямбол и землището му.
виж препоръката
Име на клиента: Община Куклен
Общ устройствен план на Община Куклен – окончателен проект.
виж препоръката
Име на клиента: „Оптикоелектрон груп” АД
Подробен устройствен план – план на регулация.
виж препоръката
Име на клиента: „Витоша ски” АД
Специализиран подробен устройствен план на ски зона „Алеко”.
виж препоръката
Име на клиента: ISO 9001 сертификат
ISO 9001
виж препоръката
Име на клиента: К и В - 2008 ООД
К и В - 2008 ООД
виж препоръката
Име на клиента: inex
inex
виж препоръката
Име на клиента: Лондон Институт
Лондон Институт
виж препоръката
Име на клиента: Международно Студенско Общежитие Великобритания
Международно Студенско Общежитие Великобритания
виж препоръката
Име на клиента: Камера на Архитектите в България
Камера на Архитектите в България
виж препоръката
Име на клиента: Университет по Архитектура, строителство и геодезия
Университет по Архитектура, строителство и геодезия
виж препоръката
Име на клиента: Сертификат ISO 9001
ИВИС - Проектиране и дизайн ООД беше сертифицирана по ISO 9001.
виж препоръката
Име на клиента: "Рила Спорт" АД
От края на 2004 година и към настоящия момент фирма "ИВИС - Проектиране и Дизайн" ООД с управител арх.Емил Леков.........
виж препоръката
Име на клиента: Община Трявна
Община Трявна възложи на "ИВИС - Проектиране и Дизайн" ООД, гр.София разработка на Концепция за развитие на туристическа и ски зона.
виж препоръката
Име на клиента: Допелмайер
Допелмайер
виж препоръката
Име на клиента: TECHNOALPIN Snow experts
Sehr geehrter Herr Burgrmeister der Gemeinde Basnko, TechnoAlpin ist der Lieferant der Bescheinungsangle in Bansko und wir pflege eine ausgeyeichnete......
виж препоръката
Име на клиента: "ЮЛЕН" АД
Настояшата референция за екипа на "ИВИС - Проектиране и Дизайн" ООД е потвърждение за висок професионализъм и коректност в изпълнение на работата и го препоръчваме като надежден партньор на бъдещи Инвеститори....
виж препоръката
Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk