Планиране

Текст:

„ИВИС – Проектиране и Дизайн” ООД в следствие на дългогодишния си опит се е  специализирала в извършването на следните видове работи:

 • Проучване и проектиране на сгради, съобразено с нуждите и изискванията на
  възложителя и с реалните възможности на регулационния и застроителен план и законовите изисквания на съгласувателния и разрешителен режим, касаещ достигането на разрешение за строеж;
 • Изработване на общо устройствени и подробно устройствени планове на
  урбанизирани и природни територии. Доказан опит и професионализъм в разработването на зони за рекреация – целогодишен и зимен ски спорт и туризъм във всичките фази на проектиране;
 • Договаряне на проектирането и строителството на базата на подробни 
  количествени сметки за всички видове работи, които проектът изисква. Поддържането на квалифициран персонал и богата, системно актуализирана база данни за цените на основните и спомагателни материали в проектирането и строителството ни дава възможност за постигане на оптимални единични цени за всяка от договаряните видове работи. Договорите ни гарантират изцяло интереса на нашите възложители по отношение
  на срок и качество на работа;

В последните години фирма „ИВИС – Проектиране и Дизайн” ООД е реализирала следните проекти:

 • TУП “ Ски зона Банско”; 
 • ОУП Туристическа и ски зона Добринище в три варианта;
 • ОУП на туристическа и ски зона Паничище;
 • Общ устройствен план на писти и съоръжения курорт “Пампорово”;
 • ОУП на туристическа зона “Българка” община Трявна;
 • Застроителни и регулационни планове (ЗРП) на местностите “Шилигарника, ”Бъндеришка поляна”, “Икрище” – от ски зона Банско;
 • Застроителни и регулационни планове (ЗРП) Туристическо селище “Поленето”
 • Система за изкуствено заснежавено на ски зона Банско;
 • Системи за изкуствено заснежавено на ски зони Банско и курорт “Пампорово”;
 • Концепция за териториално развитие на нов ски център “Перелик”, област Смолян;
 • Устройствени планове на паркови и спортни комплекси в гр. Разград, Панагюрище и Стрелча;
 • Разширение на гробищен парк -  гр. Панагюрище;

Фирмата е получавала многократно висока оценка за работата си както от Инвеститорите, с които е работила, така и от Държавната приемателна комисия.imitazioni rolex Основните принципи, които фирмата стриктно съблюдава са лоялност, коректност, високо качество и спазване на договорните условия и срокове.

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk