НОВИ ОБЕКТИ

Проект: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Тип обект: жилищни

Още снимки

Описание: ОБЕКТ: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАНКА БОРИСОВА ЧУКЧУКОВА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-506, КВАРТАЛ 26,
В.З.”ЛЮЛИН”, СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”, ГРАД СОФИЯ
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
ТОМ: 1/1
КАТЕГОРИЯ: ПЕТА

І. ОСНОВНИ ДАННИ

Проектирането се осъществява възоснова на искане от страна на възложителя, и виза за проектиране, издадена от Главния архитект на СО-Район „ Овча купел”, от 18.04.2007г., норариален акт №067, том III, дело №436, рег. № 13898 от 2005г.
За УПИ-III-506, кв.26, в.з. „Люлин”, СО-Район „Овча купел”, град София е предвидена урбанизирана територия – Жм1 – жилищна зона с преобладаващо малоетажно застрояване.
Плътност на застрояване – 14.00%, мах допустима 30%
Кинт = 0.260, мах допустим 0,900
Озеленената площ е 74.00% - мах допустимо 60%
Кота корниз – 10.00м – максимално допустима 10.00м

1. Обемно-пространствено решение.
Сградата е разположена в УПИ и начина на застрояване е “свободно”. Сградата има многоъгълна конфигурация и надлъжната и ос е ориентирана в посока север-юг. Терена е с лек наклон, които пада от север на юг.
В сградата не е предвидено подземно ниво – мазе.
Първия етаж е разположен на нивото на терена. В него се разполагат стълбище, дневна и трапезария, кухня, коридор, входно предверие, предверие, баня, пералня, котелно, входна площадка.
На втория етаж се разполагат спалните помещения на две полу- нива. На първото полуниво са разположени коридор, предверие, две спални, баня и тераса. Над дневната част на второто полу-ниво се разполагат коридор, три спални, гардероб, две бани, две тераси.
В сградата е обособен и таван-складово помещение на последното ниво с тераса.
Сградата ще бъде изградена посредством монолитна масивна строителна система, с носеща конструкция от стоманобетонни фундаменти, плочи, колони, рамки и греди. Стените са от тухлена зидария, покривната конструкция е стоманобетонна, наклона на покрива е от дървена конструкция, покрита с керемиди.

2. Отстояния и височини.
Височината на сградата на основното застояване от югоизток е 9.68, до пресечницата на фасадната плоскост с плоскостта на покрива. Отстояние до бъдеща сградата през улицата е по-голямо от 10.00 м, което е в нормата на чл.32, ал. 1 на ЗУТ.
Височината на сградата на основното застояване от югозапад е 9.93м, до пресечницата на фасадната плоскост с плоскостта на покрива. Отстояние от сградата до страничната регулационна линия с УПИ II-505 e 4.00м, което е в нормата на чл.31, ал. 1 на ЗУТ.
Височината на сградата на основното застояване от свевероизток е 10.00м, до пресечницата на фасадната плоскост с плоскостта на покрива. Отстояние до сградата в до страничната регулационна е по-голямо от 4.00, което е в нормата на чл.31, ал. 1 на ЗУТ.
Височината на сградата на основното застояване от северозапад е 10.00м до пресечницата на фасадната плоскост с плоскостта на покрива. Отстоянието от сградата до страничната регулационна линия - дъно е 6.00м, което е в нормата на чл.32, ал. 2 на ЗУТ.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СГРАДАТА
Сградата съдържа следните помещения със следните квадратури:

ПЪРВИ ЕТАЖ
1. Стълбище - 11.25 м2
2. Предверие - 7.40 м2
3. Тоалетна - 1.72 м2
4. Дневна - 33.68 м2
5. Трапезария - 23.69 м2
6. Кихня - 15.03 м2
7. Баня - 5.70 м2
8. Котелно - 6.07 м2
9. Мокро помещение - 2.01 м2
10. Коридор - 4.10 м2
11. Фитнес - 11.91 м2
12. Входна площадка - 6.80 м2

ВТОРИ ЕТАЖ
1. Стълбище - 11.25 м2
2. Коридор - 1.83 м2
3. Баня - 3.55 м2
4. Тераса - 3.03 м2
5. Спалня - 13.27 м2
6. Спалня - 12.99 м2
7. Тераса - 4.82 м2
8. Коридор - 6.03 м2
9. Баня - 4.92 м2
10. Тераса - 29.35 м2
11. Спалня - 15.58 м2
12. Спалня - 22.94 м2
13. Спалня - 15.76 м2
14. Баня - 5.18 м2
15. Гардероб - 5.11 м2

ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ
1. Стълбище - 11.25 м2
2. Складово помещение – таван - 12.99 м2
3. Тераса - 3.03 м2

ІІІ. ДРУГИ ДАННИ

1. Отопление.
Отоплението в стаите за настаняване ще бъде локална отоплителна инсталация с котел на газ. Отоплението на дневната ще се осъществява и через камина.

2. Осветление. При проектирането на сградата са спазени нормите за естествено осветление. Има и новопроектирано изкуствено осветление, реализирано от осветителни тела. По-подробни данни виж в част “Електро”.

3. Вентилация.
За всички помещения в сградата е предвидена естествена вентилация.
За вентилацията на помещенията, които нямат директно проветрение чрез прозорец има новопроектирани отдушници. За вентилацията на кухненския абсорбер над готварските печки в кухнята са предвидени отделни отдушници.

4. Обзавеждане.
Санитарните възли са обзаведени със санитарни прибори – тоалетна чиния, тоалетно клекало, порцеланови мивки и душове. Обзавежданата на сградата е стандартно и неговата разстановка е показана в разпределенията на етажите.

5. Покрив.
Покривът на сградата е скатен, покривното покритие е от керамични каремиди. Водоотвеждането е вътрешно, реализирано посредством PVC тръби. Наклона на покрива е 30%. Покривната конструкция е стоманобетонова.

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ
Фасадите на сградата са оформени чрез каменна облицовка, бяла гладка мазилка и дъшчена обшивка. Цокъла на сградата е оформен чрез каменна облицовка. Дограмата е стандартна PVC. Парапета на балконите е метален. Комините са оформени с бяла гладка мазилка.

V. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Електроинсталациите са положени скрито в дебелината на мазилката. Покривна конструкция е негорима - стоманобетонна плоча.
Монтирането на всички електроуреди да бъде осъществено от правоспособен електротехник. Те трябва да бъдат захранени и заземени съобразно изискванията, посочени в технологичните им карти.

VІ. ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Външните стени на сградата са изпълнени от тухли четворки с дебелина 25 см. Предвидена е специална топлоизолация от стирофоам по фасадите. При еркери, по тераси над отопляеми помещения и по таванската плоча на последния жилищен етаж е изпълнена специална топлоизолация.
Още снимкиWeb support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk