НОВИ ОБЕКТИ

Проект: Двуфамилна жилищна сграда с магазини в УПИ IV- 782, кв. 27В, гр.Стрелча
Тип обект: жилищни

Още снимки

Описание: ОБЕКТ: Двуфамилна жилищна сграда с магазини в УПИ IV- 782, кв. 27В, гр.Стрелча

ЧАСТ: Архитектура

ФАЗА: Технически Проект

ИНВЕСТИТОР: Екатерина Шотлекова, Неша Динчева

1.Общи бележки
Проектът е разработен въз основа на:
1.Задание за проектиране от инвеститора Екатерина Шотлекова, Неша Динчева
2.Скица с виза издадена от главния архитект.
Сградата се намира в гр. Стрелча УПИ IV-782 кв. 27В и е разположена съгласно ситуацията на скицата .

2.Функционално и планировъчно решение

Главният вход е от Запад.
По своя обем сградата е решена на едно подземно и четири надземни нива:
-В подземното ниво на кота –2,80 са разположени 2 склада, като в складовете се намират котелните/твърдо гориво/ и 2 мазета. На кота ±0.00 са разположени 2 магазина, 2 склада.
-Коти +3.40 , +6.20 , са типови етажи. На всеки типов етаж са предвидени по 2 апартамента.
-На кота +9,00 е разположен мансарден етаж с 2 апартамента.

Покривът се предвижда да се изпълни с дървена конструкция, скатен покрив .
Предвижда се поетапно изпълнение на строителството .Първия етап включва стоителството на магазините на кота ±0.00,като покриването ще стане с временен покрив.

3.Конструкция
Сградата се предвижда да е монолитна стоманобетонова конструкция, с носещи стоманобетонови греди, колони и плочи. Външните и вътрешните стени са от единични тухли 25 и 12см.

4. Довършителни работи и материали
Изборът на материалите, вложени в обекта е съобразен с предназначението му като цяло и с функциите на всяко едно помещение поотделно.
Външни стени:
-Топлоизолация –5 см.
-шпакловка с полиестерна мрежа
-минерална мазилка
-първи етаж керамична облицовка
Вътрешни стени:
-латекс
-фаянс в бани и WC
Таван:
- латекс
- окачен таван
Под:
-ламиниран паркет
-теракот в бани, WC и коридори
-мозайка в мазетата и складовете
-мраморни плочи в стълбищната клетка
Дограмата се предвижда да е PVC по избор на инвеститора.

5.Технически показатели на сградата
Площ на УПИ ІV-782 = ...... м²
ЗП на кота - 2,80 = 141.14 м²
ЗП на кота ± 0,00 = 141.14 м²
ЗП на кота + 3.40 = 153,52 м²
ЗП на кота + 6.20 = 153.52 м²
ЗП на кота + 9.00 = 136.85 м²


РЗП надземна =584,98 м² РЗП с подземно ниво = 726,18 м²
Още снимки

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk